Voor eventjes worden het atelier keramiek en het projectatelier één in een even merkwaardige als boeiende expo. Komvorm wordt sculptuur, sculptuur lost op in komvorm. De overgang is nu eens hard, dan weer zacht organisch, maar altijd treffend.

Iedereen welkom op de finissage op zaterdag 29 september om 11.30 uur in de exporuimte van dé Academie. We sluiten af met een korte
nabeschouwing en gezellige apero.
Tot dan!