Aansluitend op de beslissing van collega Tom Deloose om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan, werd de voorbije weken intensief gezocht naar een nieuwe directeur die zowel de zakelijke leiding van dé Academie als de artistiek-pedagogische leiding van de afdeling beeldende kunsten op professionele wijze in handen kan nemen. Deze week besliste het schepencollege om deze opdracht met ingang van 5 november toe te vertrouwen aan dhr. Koen Verhaeghe, meester in de beeldende kunst met ervaring in diverse onderwijscontexten. De heer Verhaeghe heeft volgens de jury en het bestuur de vereiste troeven in huis om de bloeiende werking van dé Academie – in samenspraak met alle belanghebbenden – verder succesvol uit te bouwen.

Het bestuur van Ieper wenst Koen Verhaeghe, alle leerkrachten, medewerkers en leerlingen van dé Academie dan ook graag een b(l)oeiende en inspirerende samenwerking toe.