Afwezigheid

Een leerling kan om verschillende redenen verhinderd zijn om de les bij te wonen. Voorbeelden van afwezigheden die gewettigd kunnen worden:

 • Ziekte
  • Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen zelf een schriftelijke verantwoording bezorgen aan de academie voor een 1-dagsafwezigheid wegens ziekte. Dat kan 4 keer per schooljaar.
  • Voor langere of veelvuldige afwezigheden is een medisch attest nodig.
 • Schoolverplichtingen
 • Beroepsverplichtingen
 • Begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant)
 • Feestdagen van de religie of levensbeschouwing
 • Als de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is
 • Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Maatregelen van de bijzonder jeugdzorg
 • Familieraad
 • Actieve deelname aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut
 • Actieve deelname aan een culturele manifestatie als lid van een amateurkunstenvereniging of als leerling met een topkunstenstatuut A of B voor het betrokken schooljaar
 • Deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs
 • Afwezigheid door zwangerschap: minimum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 14 weken na de bevalling, met een maximum van 15 weken
 • Orde- of tuchtmaatregel binnen de academie
 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders
 • Deelname aan een oudercontact, schoolraad of academieraad

Gelieve bij ‘opmerking’ te noteren welk attest zal binnengebracht worden.