Inschrijven

Beste ouders en leerlingen,

fijn dat jullie terug willen inschrijven in onze academie voor het schooljaar 2020-2021! De voorinschrijvingen (voor huidige leerlingen) starten op dinsdag 2 juni om 7 uur. Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf maandag 8 juni om 7 uur.

Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online via MijnAcademie of via onderstaande knoppen. Let op: alle leerlingen dienen (opnieuw) een account aan te maken, vooraleer je kan inschrijven.

Kun je niet online inschrijven? Dan kan dit hier in het onthaal van onze hoofdschool. Door de geldende corona-maatregelen is het niet mogelijk om zomaar binnen te komen om in te schrijven. We vragen om een afspraak vast te leggen via deze link. Gelieve een eigen mondmasker aan te houden en we vragen om met 1 persoon per gezin binnen te komen. Zo beperken we het aantal personen in onze inschrijvingsruimte.

Alvast bedankt voor jullie interesse en enthousiasme!

 

Vriendelijke groeten,

hét Academie-team


Afwezigheid

Afwezigheid

Een leerling kan om verschillende redenen verhinderd zijn om de les bij te wonen. Voorbeelden van afwezigheden die gewettigd kunnen worden:

 • Ziekte
  • Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen zelf een schriftelijke verantwoording bezorgen aan de academie voor een 1-dagsafwezigheid wegens ziekte. Dat kan 4 keer per schooljaar.
  • Voor langere of veelvuldige afwezigheden is een medisch attest nodig.
 • Schoolverplichtingen
 • Beroepsverplichtingen
 • Begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant)
 • Feestdagen van de religie of levensbeschouwing
 • Als de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is
 • Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Maatregelen van de bijzonder jeugdzorg
 • Familieraad
 • Actieve deelname aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut
 • Actieve deelname aan een culturele manifestatie als lid van een amateurkunstenvereniging of als leerling met een topkunstenstatuut A of B voor het betrokken schooljaar
 • Deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs
 • Afwezigheid door zwangerschap: minimum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 14 weken na de bevalling, met een maximum van 15 weken
 • Orde- of tuchtmaatregel binnen de academie
 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders
 • Deelname aan een oudercontact, schoolraad of academieraad

Gelieve bij ‘opmerking’ te noteren welk attest zal binnengebracht worden.De Academie Ieper - Atelier Klee

domeinoverschrijdend

Kinderen (6 tot 7 jaar)

Ben je of word je 6 of 7 jaar?  Wil je naar dé Academie komen maar weet je niet zo goed of je nu wil zingen, muziek wil spelen of toneeltjes voorbereiden of je met verf en penseel, potlood, klei, hout, inkt aan de slag wil?  Dan moet je zeker ons ATELIER KLEE of PODIUMKRIEBELS of KINDERKOOR proberen!

Atelier Klee

3 uur per week


Wij kunnen jou een heerlijk bad van beeld, woord en muziek in 1 pakket geven.  Horen wij je denken: “wow, cool”?  Dan wacht Atelier Klee op jou!

Ben jij een kleine creatieve duizendpoot? Loop jij thuis de hele tijd te zingen, toneeltjes op te voeren voor jouw gezin of voor een bed vol knuffels? En ligt de tafel regelmatig voor met knutselgerief? Dan pas jij perfect in ons ATELIER KLEE!

Wat doen wij? Samen denken en verzinnen, teksten voordragen, dialoogjes oefenen, liedjes zingen, op instrumenten spelen, klappen, dansen, tekenen, drukken, kleven, schilderen, fotograferen, luisteren naar teksten en muziek, kijken naar filmpjes, veel lachen en genieten.

Podiumkriebels

1 uur per week


Is muziek en woord en op het podium staan meer jouw ding (zonder je handen vuil te maken)? Perfect! Veel plezier in onze klas Podiumkriebels.

Ben je thuis of in de klas een echte spraakwaterval? Droom je ervan om toneel te spelen? Wil je graag goochelen met klanken, spontaan gedichtjes uit je mouw schudden of gewoon creatief zijn met taal?

Maar… voel je ook muziek kriebelen in je buik, waardoor je handen ritmes willen klappen (en je voeten spontaan mee stampen) en je stem voortdurend wil zingen? En je bent ook geïnteresseerd welke muziekinstrumenten er allemaal bestaan? Dan moet je zeker onze klas PODIUMKRIEBELS proberen.

Kinderkoor

1 uur per week


Zing jij super graag, altijd en overal? Mee met de radio, liedjes van school en misschien vind je er wel zelf uit? Da’s tof! Kom jij bij ons Kinderkoor?

Ben jij diegene die thuis steeds vrolijk rond loopt te zingen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat? Misschien oefen jij jouw zangtalenten al voor de spiegel, met bijhorende (zelfgemaakte) micro en verkleedkledij… Als jij zo een zangtalent in wording bent, dan zien wij jou graag in ons KINDERKOOR!

Wij zingen de meest uiteenlopende kinderliedjes en doen er dikwijls ook een mini-dans bij. We leren stil en luid zingen, snel en traag, met instrumenten of a capella. En zoals ieder koor, treden wij ook op!

In het Atelier Klee laten we je kind proeven van alles wat Dé Academie te bieden heeft.

Dit atelier is volzet.

Hoeveel kost een jaartje in Atelier Klee?

meer info

Welk basisgerief heeft mijn zoon/dochter nodig voor de lessen beeldende kunst?

meer info

Hoe kan ik als nieuwe leerling inschrijven?

meer info

Verhalen uit de academie

Kunst in Ieper

Kom genieten van het kunstweekend!

Expo Specialisatie 2

Kom zeker eens kijken!

Academiejaarkalender

Dé academiejaarkalender 2023-2024.  Super handig om saaie vrije dagen en amusante academiedagen nauwkeurig bij te houden.  Check ook regelmatig onze facebook-pagina's!


De Academie Ieper - praktisch

Disclaimer

Privacy en gebruiksvoorwaarden

Doel van de website

De website (www.academie-ieper.be) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van dé Academie Ieper.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door dé Academie aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van onze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Dé Academie besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is uitsluitend afkomstig van dé Academie zelf.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan dé Academie niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal dé Academie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster (e-mail: nele.moerman@ieper.be).

Dé Academie spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Dé Academie kan echter niet garanderen dat de website www.academie-ieper.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Dé Academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 

Externe websites

Dé Academie plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de leerlingen. Dé Academie behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van dé Academie en de heersende etiquette.

Aangezien dé Academie over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de website van dé Academie bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. Dé Academie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt dé Academie zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan de webmaster.

 

De verzameling van persoonsgegevens & privacy

Dé Academie hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (online enquêtes, opsturen van documenten, inschrijven voor online of offline publicaties, bij reactie- of vragenformulieren).

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan dé Academie houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van toepassing is.

Dé Academie geeft u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster.
 • Dé Academie treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Dé Academie verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Principes digitale strategie

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past dé Academie ook toe in haar privacybeleid:

 • de gebruiker staat centraal: jou, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil je niet dat dé Academie jouw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan je dat altijd aangeven. Als je wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat dé Academie gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake.
 • digitaal is transparant: dé Academie gebruikt jouw gegevens in alle openheid en geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG heb je een recht van mededeling of verbetering van jouw gegevens. Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via privacy@ieper.be. Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien je van mening bent dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Vanzelfsprekend neemt dé Academie alle nodige voorzorgen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dé Academie deelt of bezorgt jouw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website www.academie-ieper.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u informatie (teksten, beelden, geluid…) beschikbaar op www.academie-ieper.be wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan dé Academie Ieper.

Dé Academie Ieper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan dé Academie overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Dé Academie wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Dé Academie Ieper mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U stemt ermee in dat dé Academie de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

 

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd.

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.


Home

Aanvullen fiscale attesten, klik hier: mijnACADEMIE

Inschrijven in onze academie voor het schooljaar 2024-2025? Je bent meer dan welkom!

Inschrijven voor volgend schooljaar kan vanaf zaterdag 1 juni (voor huidige leerlingen) en vanaf maandag 10 juni (voor nieuwe leerlingen). Zoals vorig jaar kan dit voor iedereen via www.mijnacademie.be. (Een account aanmaken of controleren kan nu reeds!)

Kom je liever langs? Dat kan ook. Fysiek inschrijven kan in het onthaal op weekdagen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 19u en op zaterdag 9 tot 15u.

De lesroosters voor schooljaar 2024-2025 komen binnenkort online.

De lesroosters voor schooljaar 2024-2025 vinden jullie hier:

(De uren zijn nog onder voorbehoud.)

Wat na…?

Wat kun je kiezen na één of meerdere jaren academie?

Klik hieronder voor een handig overzichtje met de keuzes na 1.1 of 1.2, de keuzes na 2.3 of 2.4 en 3.1 en 3.2:

Wat na...?

Dé virtuele opendeur van dé Academie: klik op 'Welkom' en kom binnen!

Verhalen uit de academie

Kunst in Ieper

Kom genieten van het kunstweekend!

Expo Specialisatie 2

Kom zeker eens kijken!

Academiejaarkalender

Dé academiejaarkalender 2023-2024.  Super handig om saaie vrije dagen en amusante academiedagen nauwkeurig bij te houden.  Check ook regelmatig onze facebook-pagina's!

Dé Academie is een fantastische kunstfabriek, waar we creëren en produceren, lachen en beleven, denken en doen.  Onze zintuigen zijn onze belangrijkste werktuigen.

- Nicolas (3de jaar keramiek en 2de jaar woordkunst/drama)

Aanmelden op Google G Suite for Education

Aanmelden op Google Classroom

Aanmelden op Google Classroom met gsm

Zoek de opleidingen in je buurt met onze zoekmachine:

Contact

CONTACT

Weverijstraat 33-35
8900 Ieper
academie@ieper.be
Tel: 057 239 460

Openingsuren secretariaat:
Maandag tot vrijdag: 8u30 tot 12u00 en 13u15 tot 19u00
Zaterdag: 8u00 tot 15u00
Zondag: gesloten

Klik op deze schoolroutekaart om de meest aangewezen fiets-/wandelverbinding te bekijken van eender welk deel van de stad naar dé Academie.

Afwezig? Laat het ons graag weten:

Directie


Nico Logghe

Algemeen directeur en directeur muziek & woordkunst/drama
nico.logghe@ieper.be
Tel: 0478 339 605

Inse Verplanken

Directeur beeldende & audiovisuele kunsten
inse.verplanken@ieper.be
Tel: 0476 79 89 35

Onze vestigingen


Ateliers Weverijstraat – Ieper

Weverijstraat 33-35
8900 Ieper
BEELD / WOORD / MUZIEK


Ateliers Capucienenstraat – Ieper

Capucienenstraat 100
8900 Ieper
BEELD / WOORD / MUZIEK


Oude Jongensschool

Dadizelestraat 16
8980 Beselare
MUZIEK / WOORD


Atelier Boezinge

Boezingestraat 2A
8904 Ieper
MUZIEK


BS De Wijzer

Ieperstraat 2A
8980 Zonnebeke
WOORD


VBS Langemark

Zonnebekestraat 27
8920 Langemark
BEELD

Atelier Dikkebus

Schietstraat 16
8900 Dikkebus
BEELD


OC De Sceure

Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
MUZIEK


Oud Gemeentehuis Elverdinge

Bollemeersstraat
8906 Elverdinge
BEELD


Atelier Kemmel

Reningelststraat 37
8956 Kemmel
BEELD


Atelier Langemark

Poelkapellestraat 36
8920 Langemark
WOORD / MUZIEK


Vrije Basisschool Nieuwkerke

Seulestraat 38
8950 Nieuwkerke
MUZIEK


Oud Gemeentehuis Vlamertinge

Mgr. Six-Plein 1
8908 Vlamertinge
BEELD


Atelier Passendale

4e Regiment Karabiniersstraat 9
8980 Passendale
WOORD / MUZIEK


Atelier Zonnebeke

Ieperstraat 4A
8980 Zonnebeke
BEELD


Jeugdhuis De Moane

Langemarkstraat 34
8980 Zonnebeke
MUZIEK